MAZER Mini Display Port to HDMI 1.8M Cable

565,708₫

Mô tả

Tuân thủ thông số kỹ thuật tương tác DisplayPort v1.2 cung cấp 1,62 Gbps và 2,7 Gbps
Tuân thủ thông số kỹ thuật HDMI 2.0 - lên tới 2,25 Gbps.
Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1920x1200 / 1080P @ 60Hz
Hỗ trợ đào tạo liên kết DisplayPort đầy đủ
Phụ kiện lý tưởng cho Apple iMac, MacBook hoặc Surface Computer.

Bình luận

Sản phẩm khác